HODINA  NEHY

1.  Ôsmy svetadiel
2.  Chcel by som ti šepkať
3.  Čakám ťa láska
4.  Zabudnuté
5.  Kráľovná bielych tenisiek
6.  Neviem byť sám *
7.  Nie sme zlí *
8.  Že mi je ľúto *
9.  Neobzerajte sa, pani Lótová
10.  Van Goghovo ucho
11.  Modlitba pre dva hlasy
12.  Ver mi
13.  Amnestia na neveru
14.  Tisíc a jedenkrát
15.  Kočka
16.  Hodina nehy
   
*   nová verzia