HODINA  PRAVDY

1.  Hodina pravdy
2.  Láska je film
3.  Odkazovač
4.  Hey, hey, zlato
5.  Prvý na rane
6.  Odpusť mi láska
7.  10 dkg tresky
8.  Ako jed
9.  Zaľúbil sa chlapec *
10.  Anna Mária
11.  Keď muži plačú
12.  Modlivka nábožná
13.  Epilóg
   
*   nová verzia