NEBEZPEČNÝ  NÁKLAD

1.  Farby
2.  Nevesta v piatom mesiaci
3.  Nestíham
4.  Plnoletí
5.  Mládeži neprístupné
6.  Ver mi
7.  Kompromisy
8.  Rozprávka
9.  Ešte jedna o mame
10.  Podpísaný anonym
11.  Nebezpečný náklad